ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   148  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00182     รายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 ตค. 2558    9
00181     วาระประชุม+สำเนารายงานประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือนตุลาคม 2558    27
00180     รา่ยงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน สิงหาคม 2558    36
00179     คำสั่งแต่งตั้งชุดอำนวยการ ปฏิบัติเฉพาะกิจปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ...    96
00178     สำเนารายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กค. 2558 และวาระการประชุม เดือน สค...    46
00177     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) ไฟล์ PDF    31
00176     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)    57
00175     กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558     72
00174     บันทึกข้อตกลงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด     45
00173     หนังสือสั่งการการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2558     50
00172     คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558    935
00171     แนวทางวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2558     144
00170     หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน     32
00169     แบบสำรวจกำลังพลยาเสพติด ปี 57 และ ปี 58    46
00168     หนังสือสั่งการสำรวจข้อมูลกำลังพลด้านยาเสพติด ปี 57 และ ปี 58 (กระทรวงมหาดไทย)    32
00167     หนังสือสั่งการการสำรวจกำลังพลยาเสพติด ปี 57 (เพิ่มเติม) และ ปี 58    38
00166     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส...    90
00165     แบบตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับคัดเลือกทหาร ปี 2558     113
00164     หนังสือสั่งการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคล KI เพื่อภารกิจการเฝ้าระวังชุมชน     48
00163     หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปี พ...    59

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ