ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   172  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00206     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค3 ด่วนที่สุด ที่ ยธ 1...    5
00205     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค3 ด่วนที่สุด ที่ ยธ 1...    4
00204     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หมู่บ้านวิกฤต)    12
00203     แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(แก้ไขล่าส...    19
00202     แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเ...    24
00201     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 30 สค. 2559    18
00200     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กรกฎาคม 2559    15
00199     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายฯ(ฉบับใหม่ล่าสุด)    45
00198     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ...    23
00197     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ...    12
00196     แนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    36
00195     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน พฤษภาคม 2559    59
00194     วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 มิถุนายน 2559    60
00193     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน เมาายน 2559    26
00192     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน เมษายน 2559    34
00191     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน เมษายน 2559    16
00190     วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 24 พฤษภาคม 2559    20
00189     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กุมภาพันธ์ 2559    56
00188     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน มกราคม 2559    81
00187     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน ธันวาคม 2558    60

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ