ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   143  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00177     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) ไฟล์ PDF    7
00176     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)    8
00175     กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558     55
00174     บันทึกข้อตกลงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด     35
00173     หนังสือสั่งการการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2558     34
00172     คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558    721
00171     แนวทางวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2558     133
00170     หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน     21
00169     แบบสำรวจกำลังพลยาเสพติด ปี 57 และ ปี 58    33
00168     หนังสือสั่งการสำรวจข้อมูลกำลังพลด้านยาเสพติด ปี 57 และ ปี 58 (กระทรวงมหาดไทย)    22
00167     หนังสือสั่งการการสำรวจกำลังพลยาเสพติด ปี 57 (เพิ่มเติม) และ ปี 58    22
00166     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส...    57
00165     แบบตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับคัดเลือกทหาร ปี 2558     70
00164     หนังสือสั่งการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคล KI เพื่อภารกิจการเฝ้าระวังชุมชน     33
00163     หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปี พ...    48
00162     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ปี 2558     60
00161     แบบคัดกรองและติดตามผู้ผ่านการบำบัด     84
00160     แนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ     57
00159     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ครั้งที่ 1    63
00157     การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    62

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ