ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   167  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00201     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 30 สค. 2559    13
00200     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กรกฎาคม 2559    8
00199     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายฯ(ฉบับใหม่ล่าสุด)    35
00198     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ...    15
00197     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ...    11
00196     แนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    26
00195     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน พฤษภาคม 2559    55
00194     วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 มิถุนายน 2559    57
00193     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน เมาายน 2559    24
00192     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน เมษายน 2559    27
00191     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน เมษายน 2559    12
00190     วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 24 พฤษภาคม 2559    15
00189     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กุมภาพันธ์ 2559    50
00188     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน มกราคม 2559    80
00187     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน ธันวาคม 2558    60
00186     ประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ    68
00185     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน พย.2558    55
00184     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ป.ป.ส. จัดสรรให้แก่ ศอ.ปส.จ.ศก.    99
00183     แผนผังการรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    95
00182     รายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 ตค. 2558    38

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ