ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   108  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00141     หนังสือสั่งการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    30
00140     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร    33
00139     ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) ปี 2...    22
00138     เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 2/25...    28
00137     ร่างบันทึข้อตกลง การรับผิดชอบผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟี้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดย...    52
00136     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.    76
00135     สรุปจำนวนผู้ที่ต้องทำการติดตามหลังผ่านการบำบัดรักษา จังหวัดศรีสะเกษ(แยกรายอำเภอ)    88
00134     รายชื่อผู้ที่ต้องทำการติดตามหลังผ่านการบำบัดรักษา จังหวัดศรีสะเกษ(แยกรายอำเภอ)    98
00131     แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ในห้วง ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒...    91
00130     เป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒...    60
00129     ikza    36
00128     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    65
00127     หนังสือสั่งการรายงานตามคำสั่ง คสช. ที่ 41/2557    81
00126     คำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ...    47
00125     แบบรายงานผลการปฏิบัติฯ คสช.41/2557 (แบบใหม่)    111
00124     หนังสือสั่งการตามมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    81
00123     แบบรายงานผลการปฏิบัติมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ...    183
00122     กรอบการรายงานผลการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบในการรายงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป...    145
00120     การจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2557    103
00119     หนังสือสั่งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการบริหารจัดการ ติดตามข้อมูล และประเมินผลโครง...    64

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ