ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   100  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00131     แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ในห้วง ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒...    13
00130     เป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒...    14
00129     ikza    13
00128     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    36
00127     หนังสือสั่งการรายงานตามคำสั่ง คสช. ที่ 41/2557    43
00126     คำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ...    22
00125     แบบรายงานผลการปฏิบัติฯ คสช.41/2557 (แบบใหม่)    71
00124     หนังสือสั่งการตามมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    53
00123     แบบรายงานผลการปฏิบัติมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ...    78
00122     กรอบการรายงานผลการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบในการรายงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป...    42
00120     การจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2557    73
00119     หนังสือสั่งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการบริหารจัดการ ติดตามข้อมูล และประเมินผลโครง...    34
00118     แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕...    80
00117     ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒    26
00116     แบบรายงานฯตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557 (ไฟล์ Word)    666
00115     การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (นส.จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่...    41
00114     คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557 ลว.31 พ.ค.57 (นส.จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที...    45
00113     การจัดสรรงบประมาณโครงการบริหารจัดการ ติดตามข้อมูลและประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาย...    27
00112     เร่งรัดการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ด่วนที่สุด)    36
00111     แนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนสีขาว ห้องอุ่นใจ    39

หน้าที่ [1] 2 3 4 5

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ