ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   161  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00195     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน พฤษภาคม 2559    15
00194     วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 มิถุนายน 2559    31
00193     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน เมาายน 2559    19
00192     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน เมษายน 2559    15
00191     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน เมษายน 2559    6
00190     วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 24 พฤษภาคม 2559    9
00189     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กุมภาพันธ์ 2559    45
00188     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน มกราคม 2559    74
00187     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน ธันวาคม 2558    53
00186     ประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ    63
00185     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน พย.2558    51
00184     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ป.ป.ส. จัดสรรให้แก่ ศอ.ปส.จ.ศก.    97
00183     แผนผังการรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    84
00182     รายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 ตค. 2558    38
00181     วาระประชุม+สำเนารายงานประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือนตุลาคม 2558    48
00180     รา่ยงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน สิงหาคม 2558    65
00179     คำสั่งแต่งตั้งชุดอำนวยการ ปฏิบัติเฉพาะกิจปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ...    141
00178     สำเนารายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กค. 2558 และวาระการประชุม เดือน สค...    57
00177     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) ไฟล์ PDF    51
00176     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)    139

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ