ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   159  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00193     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน เมาายน 2559    8
00192     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน เมษายน 2559    5
00191     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน เมษายน 2559    3
00190     วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 24 พฤษภาคม 2559    4
00189     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กุมภาพันธ์ 2559    43
00188     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน มกราคม 2559    66
00187     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน ธันวาคม 2558    45
00186     ประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ    60
00185     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน พย.2558    45
00184     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ป.ป.ส. จัดสรรให้แก่ ศอ.ปส.จ.ศก.    96
00183     แผนผังการรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    79
00182     รายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 ตค. 2558    37
00181     วาระประชุม+สำเนารายงานประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือนตุลาคม 2558    43
00180     รา่ยงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน สิงหาคม 2558    61
00179     คำสั่งแต่งตั้งชุดอำนวยการ ปฏิบัติเฉพาะกิจปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ...    134
00178     สำเนารายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กค. 2558 และวาระการประชุม เดือน สค...    54
00177     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) ไฟล์ PDF    50
00176     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)    113
00175     กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558     88
00174     บันทึกข้อตกลงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด     69

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ