ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   154  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00188     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน มกราคม 2559    2
00187     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน ธันวาคม 2558    22
00186     ประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ    44
00185     รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ประจำเดือน พย.2558    26
00184     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ป.ป.ส. จัดสรรให้แก่ ศอ.ปส.จ.ศก.    73
00183     แผนผังการรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    56
00182     รายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 ตค. 2558    26
00181     วาระประชุม+สำเนารายงานประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือนตุลาคม 2558    32
00180     รา่ยงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน สิงหาคม 2558    41
00179     คำสั่งแต่งตั้งชุดอำนวยการ ปฏิบัติเฉพาะกิจปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ...    113
00178     สำเนารายงานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กค. 2558 และวาระการประชุม เดือน สค...    50
00177     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) ไฟล์ PDF    38
00176     แนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)    85
00175     กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558     78
00174     บันทึกข้อตกลงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด     61
00173     หนังสือสั่งการการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2558     59
00172     คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558    968
00171     แนวทางวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2558     151
00170     หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน     37
00169     แบบสำรวจกำลังพลยาเสพติด ปี 57 และ ปี 58    53

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ