ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   103  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00136     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.    36
00135     สรุปจำนวนผู้ที่ต้องทำการติดตามหลังผ่านการบำบัดรักษา จังหวัดศรีสะเกษ(แยกรายอำเภอ)    57
00134     รายชื่อผู้ที่ต้องทำการติดตามหลังผ่านการบำบัดรักษา จังหวัดศรีสะเกษ(แยกรายอำเภอ)    77
00131     แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ในห้วง ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒...    66
00130     เป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒...    42
00129     ikza    25
00128     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    45
00127     หนังสือสั่งการรายงานตามคำสั่ง คสช. ที่ 41/2557    66
00126     คำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ...    36
00125     แบบรายงานผลการปฏิบัติฯ คสช.41/2557 (แบบใหม่)    97
00124     หนังสือสั่งการตามมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    68
00123     แบบรายงานผลการปฏิบัติมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ...    125
00122     กรอบการรายงานผลการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบในการรายงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป...    83
00120     การจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2557    88
00119     หนังสือสั่งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการบริหารจัดการ ติดตามข้อมูล และประเมินผลโครง...    48
00118     แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕...    97
00117     ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒    45
00116     แบบรายงานฯตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557 (ไฟล์ Word)    985
00115     การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (นส.จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่...    62
00114     คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557 ลว.31 พ.ค.57 (นส.จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที...    79

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ