แหล่งท่องเที่ยวประเภทงานประเพณีและเทศกาล


บรรยากาศงานเทศกาลดอกลำดวนบาน
งานเทศกาลดอกลำดวนบาน

      จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
มีนาคมของทุกปี ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนตรินทร์ ซึ่งเป็น
ช่วงที่ดอกลำดวนกำลังบาน ภายในงานจะประกอบด้วยกิกรรม
สาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 เผ่า คือเขมร ส่วย ลาว เยอ
การออกร้สนจำหน่วยสินค้าหัตกรรม การแสดงละครประกอบ
แสง สี เสียง ตำนานการสร้างเมือง
การประชันดนตรีพื้นบ้านที่ใต้
ดงลำดวนอันร่มรื่นในงานเทศกาลวันดอกลำดานบาน


รำศรีพฤทเธศวร

 


งานเทศกาลเงาะทุเรียนเทศกาลเงาะ ทุเรียน

บรรยากาศภายในงาน
งานเทศกาลเงาะ - ทุเรียนศรีสะเกษ

      จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ สนามหน้า
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หรืออำเภอขุนหาญ โดยจัดสลับกันแห่ง
ละปี ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านจำหน่าย
พืชผักผลไม้ศรีสะเกษนานาชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด
สะตอ ยางพารา เป็นต้น การจัดขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ การจัด
นิทรรศการทางวิชาการและการจัดกิจกรรมคาคาวานชมสวน
ชิมผลไม้ศรีสะเกษ


งานเทศกาลสี่เผ่าไทย
ประเพณีเผ่าไทยศรีสะเกษ และเทศกาลดอกลำดวน

จัดขึ้นราวต้นเดือนมีนาคม ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ในงานจะมีขบวนแห่ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้ เช่น การแสดงชุดแต่งกายพื้นเมือง 4 เผ่า คือ
ส่วน ลาว เยอและเขมร สาธิตการทอผ้า ประกวดเป่าแคน ดีดพิณ หมอลำ
การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่ ี่ขึ้นชื่อ ได้แก่ หอมแดง กระเทียม และกระเทียมโทน
ดองน้ำผึ้ง การจัดงานเลี้ยงพาแลงและการแสดงแสงเสียงย้อนรอยอดีตตำนานเรื่อง
ศรีพฤทเธศวรซึ่งเป็นตำนานการก่อสร้างปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่เกี่ยวพันกับ
ประวัติศาสตร์การเดินทางแห่งองค์สุริยวรมันจากนครวัดสู่เมืองละโว้ และเมืองพิมาย


ดอกลำดวนการแสดงพื้นเมือง

ฟ้อนกลองตุ้ม
     เป็นศิลปะการฟ้อนพื้นเมืองของชาวบ้านหนองแก้ว
อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษชาวบ้านจะทอเครื่องแต่ง
กายและฝึกฟ้อนรำกันเอง หญิงชายจะฟ้อนเป็นคู่ไม่จำกัดจำนวน
การฟ้อนนี้จะฟ้อนถอยหลังใช้ประกอบขบวนแห่บั้งไฟ ในเดือน
6 ของทุกปี ดนตรีที่ใช้มีกลองตุ้มและพางฮาด

ฟ้อนงูกินเขียด
     การฟ้อนอสระ ผู้ฟ้อนไม่ว่าหญิงหรือชาย หนุ่มสาว
และเด็ก ๆ เกาะเอวต่อกันเหมือนงูกินหาง ไม่จำกักจำนวน
การฟ้อนไม่กำหนดท่าฟ้อนแน่นอนผู้รำถือไต้หรือคบเพลิงเดินคด
เคี้ยวไปมาและร้องโต้ตอบกันสนุกสนาน การฟ้อนนี้นียมเล่นกัน
ตอนพลบค่ำ


การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟ และควอเตอร์มาราธอนสู่ผ่ามออีแดง
   
  จัดขึ้นในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคมของทุกปีบนเส้นทาง
ขึ้นสู่เขาพระวิหารระหว่าหมู่บ้านภูมิซรอล- ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์
เนื่องจากเป็นเส้นทางขึ้นเขาสู่ชายแดนที่ต้องวิ่งฝ่าสายหมอก-เมฆ ในช่วง
ฤดูฝนจึงนับว่าเป็นเส้นทางที่ท้าทาย และเป็นสนามประลองกำลังที่นักกีฬา
วิ่งมาราธอนให้ความสนใจมากอีกแห่งหนึ่ง