Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4644  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04644
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
0
 04643
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
0
 04642
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
0
 04641
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงภายในที่ทำการองค์การบริห...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
5
 04640
    ประกวดราคาซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์ งานเคมีคลินิก จำนวน 20 รายการ 3 โครงการ(3 กลุ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 04639
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 04638
    สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 6 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
13
 04637
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
14
 04636
    สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว
20
 04635
    สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
11
 04634
    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบบ่อกรองน้ำ ระบบประปา บ้านโนน หมู่ที่ 12
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
15
 04633
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 12 รายการ
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
14
 04632
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านส้มป่อย หมู่...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
30
 04631
    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์ งานเคม...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 04630
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
89
 04629
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ขนาด 10 เตียง ตามแบบเลขที่ ยผจ.ศก.39/57 และเ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
47
 04628
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 04627
    สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุุ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
47
 04626
    สอบราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้เข้าใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
28
 04625
    สอบราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม จัดซื้...
   โดย :อำเภอเบญจลักษ์
18

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ