Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   2985  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 07006
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
19
 07005
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบเด็ก โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
4
 07004
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
10
 07003
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
9
 07002
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำทางท่อจากลำห้วยซันถึงหนองน้ำบ้าน...
   โดย :ประกาศเทษบาลตำบลแต้
28
 07001
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
6
 07000
    สอยราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 2 ล้...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
6
 06999
    ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (เงินทุนหมุนเวียน) เครื่องตัดหญ้าสะพายข้าง ครั่งที่ 1 ที...
   โดย :ประกาศกรมทางหลวง
21
 06998
    ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2 (ศูนย์การค้า)
   โดย :ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
16
 06997
    สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเค...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
11
 06996
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน แล...
   โดย :ประกาศเทศบาลตำบลกระสังข์
25
 06995
    ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place Service Pro...
   โดย :ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
31
 06994
    ผลการสอบราคา
   โดย :ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่
41
 06993
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับโรงเรียน โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส...
   โดย :ประกาศโรงเรียนกระแซงวิทยา
45
 06992
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
14
 06991
    สอบราคาจัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
7
 06990
    หาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านไพรบึง หมู่ที่ 15 ตำบลไพรบ...
   โดย :ประกาศเทศบาลตำบลไพรบึง
40
 06989
    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและส่วนต่อเติม
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
28
 06988
    สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่โดยรอบ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
29
 06987
    ประกวดราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
143

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ