Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4414  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04414
    สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการตามมาตรฐานโรงเรียนเกษตร
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 04413
    สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 04412
    สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
2
 04411
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ที่จะใช้สำหรั...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
3
 04410
    สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
7
 04409
    ประกวดราคาซื้อสื่อห้องเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลสู่อาเชียน
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 04408
    สอบราคาจ้าง จำนวน 18 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
11
 04407
    สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 16 รายการ
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
6
 04406
    ประกวดราคาจ้าง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
30
 04405
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ม.13
   โดย :เทศบาลตำบลพยุห์
16
 04404
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
   โดย :เทศบาลตำบลไพรบึง
9
 04403
    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม จำนวน ๘ ร...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 04402
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลโนนสูง
12
 04401
    ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 04400
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการอสน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่จะใช้สำหรับ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
7
 04399
    สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
21
 04398
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลสิ
14
 04397
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจร
   โดย :เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
18
 04396
    ประสงค์จะสอบราคาจำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
18
 04395
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดอาคารผลิดยาง จำนวน 1 งาน
   โดย :องค์การสวนยาง
14

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ