Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4611  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04611
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
0
 04610
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 04609
    สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยิน จำนวน 4 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 04608
    โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ที่ 4
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
13
 04607
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
11
 04606
    สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 04605
    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) บ้านกลาง หมู่ที่ 5
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
16
 04604
    สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ณ องค์การบริหารส่วนตำ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
11
 04603
    สอบราคาจ้างต่อเติิมห้องน้ำและกั้นห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
   โดย :เทศบาลตำบลโนนสูง
13
 04602
    สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
   โดย :เทศบาลตำบลโนนสูง
12
 04601
    สอบราคาซื้อชุดเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด พร้อมติดตั้งระบบใช้งานได้ จำนวน 1 ชุด ตามแบบและ...
   โดย :เทศบาลตำบลผือใหญ่
13
 04600
    สอบราคาซื้อพัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ระหวา...
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
16
 04599
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(สำนักปลัดเทศบาลตำบลผือใหญ่) พร้อมติดตั้ง...
   โดย :เทศบาลตำบลผือใหญ่
19
 04598
    สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคเพื่อใช้ประกอบอาหารผู้ป่วยใน
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 04597
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 04596
    สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น อาคารเฉลิมพระเก...
   โดย :มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ
8
 04595
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือในการวิเคราะห์การลงน้ำหนักของฝ่าเท้าแบบสะท...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 04594
    สอบราคาเช่ารถยนต์ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน
   โดย :สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
9
 04593
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
44
 04592
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ