Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5375  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05375
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :โรงพยาบาลศิลาลาด
6
 05374
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของตำบลนิคมพัฒนา
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
10
 05373
    สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 05372
    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลซำ
10
 05371
   
   โดย :
1
 05370
    สอบราคาโครงการก่อสร้างลาน คสล. กิจกรรมเอนกประสงค์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลชำ
6
 05369
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 05368
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประทับตรานูน
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1
 05367
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
5
 05366
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 05365
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
5
 05364
    ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.3
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
1
 05363
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
5
 05362
    สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แผ่นทดสอบหาความเข้ากันได้ของเลือด (Cross-matching Tes...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 05361
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพ กู้ภัย (รถพยาบาลฉุกเฉิน) รถกระบะ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
4
 05360
    สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน)
   โดย :โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
8
 05359
    สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลภายใน อบต.
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์
9
 05358
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกทึบด้วยงบทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
11
 05357
    สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานฯ ป้ายสำนักงานฯ ปรับปรุงศาลพระภูมิ ปรับปร...
   โดย :สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
11
 05356
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 รายการ
   โดย :วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
25

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ