Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5176  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05176
    ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
15
 05175
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
8
 05174
    สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
3
 05173
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.12
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
7
 05172
    สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องให้บริการผู้ป่วย รพส.หนองฮาง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 05171
    ประกวดราคาซื้อลูกรัง ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ท...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 05170
    สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำการ อบต.
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
0
 05169
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
5
 05168
    ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
 05167
    สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ย่านธุรก...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 05166
    สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการอำเภอขุนหาญ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 05165
    สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลดู่
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 05164
    ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
   โดย :เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
3
 05163
    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปี 2557
   โดย :โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1
 05162
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7 - ม.2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
4
 05161
    สอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 05160
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(พักศพ) วัดสุพรรณรัตน์ ม.2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
1
 05159
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
 05158
    สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
   โดย :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
2
 05157
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
18

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ