Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6448  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06448
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำตารมย์ ม.7
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
20
 06447
    สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมพื้นที่สาธารณประโยชน์ ต.ละลาย อ.กันทรารมย์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
13
 06446
    สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
36
 06445
    สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
14
 06444
    ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กแรกเกิดจ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
11
 06443
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 06442
    ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน 3 รายการ
   โดย :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
17
 06441
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตรม. จำนวน...
   โดย :วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
16
 06440
    ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
9
 06439
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
14
 06438
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรีย...
   โดย :โรงเรียนบ้านพะวร
26
 06437
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
8
 06436
    สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดง อ.วังหิน
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
35
 06435
    สอบราคาซื้อเครื่องชุบแข็งผิวโลหะโดยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
   โดย :วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
6
 06434
    สอบราคาโครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนวิชาการช่างยนต์ จำนวน 1 รายการ
   โดย :วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
12
 06433
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6
   โดย :เทศบาลตำบลสวนกล้วย
12
 06432
    สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน เพื่อเก็บเอกสารบบและระวางแผนที่ สำนักงาน...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 06431
    จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรศรีสะเ...
   โดย :การเคหะแห่งชาติ
13
 06430
    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.6
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
15
 06429
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเรืองมงคล
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
17

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ