Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6852  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06859
    สอบราคาซื้อ วัสดุกระเป๋านักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2
 06858
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตง หมู่ที่ 10
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
12
 06857
    สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในบ้านกระหวัน หมู่ที่ 4
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
12
 06856
    ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ (...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 06855
    ประกวดราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ หัวตรวจหัวใจใช้กับเครื่องตรวจเสียงสะท้อน...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 06854
    ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ (...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 06853
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทา...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
5
 06852
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้าน หนอ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
27
 06851
    ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉา...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
7
 06850
    ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉา...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
5
 06849
    ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉา...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
5
 06848
    ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉา...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
7
 06847
    ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉา...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
5
 06846
    ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉาบผิวทาง...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
6
 06845
    ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉาบผิวทาง...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
5
 06844
    ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉาบผิวทาง...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
9
 06843
    ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment ฉาบผิวทาง...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
6
 06842
    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
9
 06841
    ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
10
 06840
    ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมร...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
7

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ