Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4928  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04928
    ประกวดราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ
13
 04927
    ประกวดราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
   โดย :กรมทางหลวง
7
 04926
    สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
5
 04925
    ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๗ ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน (ก่อ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 04924
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
0
 04923
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
0
 04922
    ประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
   โดย :กรมทางหลวงชนบท
7
 04921
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1,4,7
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา
4
 04920
    ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ม.13
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
11
 04919
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.สำโรงปราสาท
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท
25
 04918
    ประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
18
 04917
    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในตำบลกระหวัน ม.1
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
9
 04916
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 หลัง
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
 04915
    สอบราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมพนักงานขับรถ และอื่นๆ
   โดย :กรมชลประทาน
8
 04914
    ประกวดราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
   โดย :กรมทางหลวง
18
 04913
    ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติคอนกรีต สายบ้านกระจ๊ะ-บ้านเปือย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 04912
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
13
 04911
    สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ม.5
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
13
 04910
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโ...
   โดย :โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
11
 04909
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ