Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4549  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04549
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหว้านคำ จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
1
 04548
    สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณท์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 04547
    สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม จำนวน 4 หลัง
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2
 04546
    สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกระโพธิ์สามัคคี
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
4
 04545
    สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
3
 04544
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)สำหรับศูนย์พั...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
13
 04543
    สอบราคาจ้างก่อสร้างปะปาแบบถังน้ำไฟเบอร์กลาส บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
28
 04542
    สอบราคาซื้อวัสดุส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ผล
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 04541
    สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบใช้งานตามแบบรายการและคุณ...
   โดย :เทศบาลตำบลผือใหญ่
5
 04540
    สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้ว
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว
6
 04539
    สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
26
 04538
    สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน
23
 04537
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ
11
 04536
    สอบราคาจ้างซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ ยี่ห้อไอวีโก หมายเลขทะเบียน บจ-2784 ศร...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
9
 04535
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :โรงพยาบาลพยุห์
12
 04534
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา โรงเรียนเทศบาล 7 (พันทาโนนกอง)
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
18
 04533
    สอบราคาซื้อวัสดุส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
6
 04532
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ
   โดย :สำนักงานทางหลวงชนบทจัวหวัดศรีสะเกษ
20
 04531
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
3
 04530
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัว โรงพัสดุ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
13

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ