Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6190  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06190
    สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
35
 06189
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ
26
 06188
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 - เขต อบต.โนนค้อ (โครงการต่อเนื่องจากเดิม...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
20
 06187
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยมหาราช 2 (ช่วงซอยเพื่อคุณ 10 ถึง 1...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
13
 06186
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยหลังวัดพันทาวราราม (ชุมชนพันทาใหญ่...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
11
 06185
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยประชาพัฒนา 2 (ชุมชนโนนเ...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
7
 06184
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวนหมาก 3 (ซอยอุ่...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
7
 06183
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสังฆภัณฑ์ (ชุมชนหนองโพธ...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
7
 06182
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทวาพิทักษ์(ระยะที่ 1) ชุมชนโนนเค็...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
8
 06181
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยเพื่อคุณ 13 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
9
 06180
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒน...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
8
 06179
    ประกวดราคา จำนวน 12 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
42
 06178
    ประกวดราคา จำนวน 12 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
24
 06177
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
30
 06176
    สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารส้วมสำหรับโรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
22
 06175
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลสิ
22
 06174
    สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2)
   โดย :เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
13
 06173
    สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำริมทางหลวง ม.1-2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
11
 06172
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
23
 06171
    ประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
   โดย :เทศบาลตำบลพยุห์
9

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ