Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5058  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05058
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 05057
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ฉบับปรับปรุง
   โดย :โรงพยาบาลไพรบึง
6
 05056
    ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
13
 05055
    สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
13
 05054
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 05053
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดสื่อการเรียนการสอน
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
9
 05052
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูหญ้า พร้อมรั้วเหล็ก
   โดย :เทศบาลตำบลปรางค์กู่
19
 05051
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน จำนวน 16 ชุด
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 05050
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
24
 05049
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
38
 05048
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ
   โดย :วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
17
 05047
    สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
23
 05046
    สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็กหอถังเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยม
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
22
 05045
    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 05044
    สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
31
 05043
    สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
   โดย :โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
17
 05042
    สอบราคาจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง
   โดย :แขวงการทางศรีสะเกษ
15
 05041
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :แขวงการทางศรีสะเกษ
27
 05040
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
   โดย :วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
12
 05039
    สอบราคาจ้าง
   โดย :เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
22

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ