Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6809  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06816
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านหนองกระดัน หมู่ที่ ๘
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
7
 06815
    สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระดัน หมู่ที่ ๘
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
10
 06814
    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 06813
    สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดวนหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึงตลาดสดบ้านดวนใหญ่
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
5
 06812
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
5
 06811
    สอบราคาซื้อซื้อ๗๐% isophane insulin+๓๐% regular insulin ๑๐๐ iu/ml in ๓ ml
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 06810
    สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับ...
   โดย :เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
3
 06809
    ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นอิเลคโทรด (RED DOT) รุ่น CLEAR PLASTIC โดยวิธีปร...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 06808
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
6
 06807
    ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ BACTERIA FILTER โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 06806
    ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ BACTERIA FILTER โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 06805
    ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับทารกประเภทนมผงสำหรับให้ทางปาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 06804
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านอาวอย หมู่...
   โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
17
 06803
    ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับทารกประเภทนมผงสำหรับให้ทางปาก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 06802
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
29
 06801
    สอบราคาจ้างสร้างแพสูบน้ำแบบมีหลังคาคลุม พร้อมติดตั้งเครื่องเรือหางยาว ตามโครงการ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
28
 06800
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
33
 06799
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกบ้านลุมพุก-บ้านอาลัย-บ้านพะแนง-บ้านโนนสมบ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
21
 06798
    สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓ ระดับชั้น
   โดย :โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
8
 06797
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกบ้านลุมพุก-บ้านอาลัย-บ้านพะแนง-บ้านโนนสมบู...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
14

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ