Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   3036  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 07057
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
   โดย :ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
10
 07056
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกว...
   โดย :ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
6
 07055
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (...
   โดย :ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
7
 07054
    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
   โดย :ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์
8
 07053
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอวังหิน หมู่ที่ 19 ตำบ...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
18
 07052
    สอยราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
4
 07051
    สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
19
 07050
    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์
26
 07049
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนขุขันธ์ภักดี ด้วยวิธีการทางอิเ...
   โดย :ประกาศเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
25
 07048
    สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Cultvert) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
33
 07047
    สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลจาน...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน
9
 07046
    สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 258 รายการ (7 หมวด)
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
2
 07045
    สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
16
 07044
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
9
 07043
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
7
 07042
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
   โดย :ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
2
 07041
    ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
2
 07040
    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายหน้าบ้านนายพัลลภ โพธิ์กระสัง...
   โดย :ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
28
 07039
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านฌนนดู่ หมูที่ 8 ตำบล...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
24
 07038
    ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านโคกกี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโสน...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสน
23

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ