Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4803  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04803
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
0
 04802
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงานด้ว...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 04801
    ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสร้างผิวทาง Pavement In Place Recycling สาย ศก.3013 แยก ทล....
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
5
 04800
    สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน(ถุงขยะ)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 04799
    สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถกู้ภัย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 04798
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลซำ
17
 04797
    สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลผือใหญ่
11
 04796
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกระจกชั้นที่ 16 (ชั้นชมวิว) อาคารศูนย์ศิลปะอารยธรร...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
7
 04795
    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัว
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6
 04794
    สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคา คสล. อาคารที่ทำการ อบต.โพนค้อ และทาสีอาคารเฉลิมพระเกียร...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
8
 04793
    สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
53
 04792
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 04791
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
6
 04790
    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบวาตภัย
   โดย :โรงเรียนบ้ารนภูมิซรอล
19
 04789
    ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.ภูสิงห์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
19
 04788
    ประมูลจ้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
26
 04787
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) ม.16
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
21
 04786
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
22
 04785
    สอบราคาจ้าง
   โดย :เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
34
 04784
    ประกวดราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :กรมชลประทาน
36

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ