Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4382  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04382
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 88 รายการ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
9
 04381
    สอบราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
5
 04380
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
17
 04379
    สอบราคาโครงการ จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
22
 04378
    สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
28
 04377
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำศูนย...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
6
 04376
    สอบราคาจ้าง จำนวน 18 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
25
 04375
    สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กและเหล็กเส้นกลมขนาดต่าง ๆ
   โดย :กรมชลประทาน
13
 04374
    สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 04373
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 04372
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 04371
    สอบราคาจ้างเพื่อทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไพรบึง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง
20
 04370
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 04369
    สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต.โพนค้อ อ.เมือง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
17
 04368
    สอบราคาชื้อครุภัณฑทางการแพทยจํานวน ๑ รายการ ครุภัณฑงานบ้...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 04367
    ประมูลจ้างก่อสร้าง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
15
 04366
    สอบราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ชิ้น (ครั้งที่ ๒)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 04365
    ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR) โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ย...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
17
 04364
    สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
55
 04363
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีการทางอิเล็ก...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
16

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ