Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   2876  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06897
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
13
 06896
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
8
 06895
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
9
 06894
    ประกวดราคาซื้อ Bortezomib ๓.๕ mg powder for solution for injection, ๑๐ mL vial (...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 06893
    ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 06892
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
32
 06891
    ประกวดราคาซื้อ Bortezomib ๓.๕ mg powder for solution for injection, ๑๐ mL vial (...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 06890
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 - ม.7
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
28
 06889
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลขุนหาญ
24
 06888
    สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม จำนวน 1 หลัง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
18
 06887
    สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา สำหรับผู้รับบริการ จำนวน 1 หลัง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 06886
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
20
 06885
    สอบราคาซื้อลูกรัง ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ม...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
19
 06884
    ประกวดราคาซื้อ กลุ่มยา Small volume fluids and electrolytes จำนวน ๒ รายการ โดยวิ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 06883
    ประกวดราคาซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu powder and solvent for solution for injectio...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 06882
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลชำ
53
 06881
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
47
 06880
    ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2 (ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
24
 06879
    ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ๗ ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน (ก่อสร้างแนว ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
14
 06878
    สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน 110 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ