Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4959  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04959
    ประกาศประมูลการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
5
 04958
    ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :เทศบาลตำบลบุสูง
7
 04957
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 04956
    สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วยใน
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 04955
    สอบราคาจ้างก่อสร้างหอพักน้ำ - ส่งน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.00 ลบ.ม. อำเภอกันทรลักษ์ จ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 04954
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีมาตร...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 04953
    สอบราคาจ้าง
   โดย :เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6
 04952
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคควบค...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
0
 04951
    สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 04950
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัด ซี.เอ็น.ซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
   โดย :วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2
 04949
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลไพรบึง
6
 04948
    สอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปี 2558
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 04947
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 04946
    ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 กิจกรรม
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 04945
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 04944
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 1 โครงการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 04943
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4ห้องเรียน ใต้...
   โดย :โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
4
 04942
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 04941
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :กรมทางหลวง
8
 04940
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :กรมทางหลวง
6

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ