Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6651  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06658
    สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Top Dressing Sterile จำนวน ๒ รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 06657
    สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 06656
    สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 06655
    สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
15
 06654
    สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านเดียงตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงเหนือ ...
   โดย :อำเภอกันทรลักษ์
24
 06653
    สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบหมู่บ้านจันทร์หอม หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสำราญ จังหวัดศรีสะเ...
   โดย :อำเภอกันทรลักษ์
19
 06652
    สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านเดียงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงเหนือ อำเ...
   โดย :อำเภอกันทรลักษ์
20
 06651
    สอบราคาจ้างผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ ศส.ปชต.
   โดย :สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
14
 06650
    การตกลงราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคุกสายบ้านเคาะ-โนนสมบูรณ์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
43
 06649
    การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านใหม่ - บ้านเอก อำเภอเมืองศร...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
28
 06648
    การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านเขิน - บ้านเวาะ (ตอนที่ ๑) ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 06647
    สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ การ
   โดย :โรงเรียนบ้านโนนคูณ
11
 06646
    ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน ๖ รายการ (ถุงขยะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
13
 06645
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไพร หมู่ที่ ๑ ด้วยว...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
22
 06644
    ประกวดราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรด (RED DOT) รุ่น MICROPORE โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
17
 06643
    ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมี เพื่อใช้ตรวจสอบกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 06642
    การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ (บ้านจอก) ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
26
 06641
    การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ - บ้านบาก...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 06640
    การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านตูม - บ้านเสื่องข้าว (ตอน ๒)...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
14
 06639
    การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ศก.๔๐๓๔ แยกทางหลวง ๒๐๘๖ - บ้าน...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ